RIFD

26-12-2011

Công nghệ RIFD là một công nghệ mới ngày càng được ứng dụng nhiều vào thực tiễn cuộc sống ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những giải pháp đó là việc quản lý số lượng xe ra vào các bãi xe.

I. Yêu cầu Giải pháp: Quản lý giám sát tình trạng xe ra vào bãi
II. Mô hình hệ thống

Mô tả giải pháp
Trên xe:
Mỗi xe sẽ được gắn một thẻ (RFID Active Tag), các thẻ này có pin – thời gian sử dụng 2 - 3 năm nên không cần nguồn.
Tại Cổng ra vào:
Được gắn một đầu đọc thẻ (RFID Reader), đầu đọc này có tầm phủ sóng bán kính 50m, thu nhận dữ liệu từ các Thẻ RFID truyền về khi xe đi qua khu vực này, đầu đọc được kết nối với modem ADSL và truyền dữ liệu thu được từ các Thẻ này đến server trung tâm (Máy chủ ADA) qua đường Internet.
Server trung tâm:
Phần mềm xử lý tại server trung tâm ghi nhận dữ liệu truyền về từ đầu đọc và lưu trữ xuống database, dữ liệu này sẽ được phân tích và tổng hợp lên những báo cáo quản lý theo yêu cầu người dùng. Từ đó, người dùng truy cập vào Internet từ bất cứ nơi nào cũng có thể theo dõi được tình trạng xe ra vào trạm.
Chức năng ngừơi dùng:
Người dùng từ một máy tính bất kỳ truy cập internet, đăng nhập vào chương trình với các chức năng:
Login: Đăng nhập vào hệ thống
Logout: Thoát khỏi hệ thống
Quản lý tài khoản cá nhân: Cập nhật các thông tin cá nhân
Đổi mật khẩu: Thay đổi mật khẩu cá nhân
Quản lý User: Thêm, sửa, xóa user
Quản lý Xe: Thêm xóa sửa thông tin xe (mỗi xe ứng với một thẻ RFID)
Các báo cáo quản lý:
Báo cáo tổng hợp tình trạng bãi
Báo cáo tổng hợp theo xe( Số lượt ra vào bãi, thời gian lưu bãi)
Báo cáo chi tiết theo xe
Các tính năng mở rộng:
Server kết nối với hệ thống nhắn tin SMS có thể cảnh báo SMS tới người quản lý theo yêu cầu.

Quay lại