BLC

12-06-2012

BLC (Backlight Compensation) đền bù cho độ sáng của hình ảnh thu được trong môi trường có ánh sáng chiếu hậu, trong khi duy trì độ sáng của chuỗi hình ảnh tổng thể. Đơn giản chỉ cần đặt, BLC cho phép các đối tượng xuất hiện tối để được nhìn thấy trước nền rất tươi sáng như trước một cửa sổ hoặc cửa ra vào.

BLC thường có hiệu quả đối với một số khu vực cụ thể trong đoạn video, như nền thường bị dư sáng.

Quay lại