Giải pháp nhà thông minh

Giải pháp trọn gói nhà thông minh cho nhà nông thôn 3 phòng ngủ

Giải pháp trọn gói nhà thông minh cho nhà nông thôn 3 phòng ngủ

Giải pháp trọn gói nhà thông minh sử dụng công nghệ WIFI dành cho nhà nông thôn có 3 phòng ngủ, gồm có các công tắc cảm ứng thông minh, thay thế toàn bộ công tắc cơ truyền thống. Hệ thống điều khiển từ xa thông minh và Camera giám sát.

Giải pháp trọn gói nhà thông minh trải nghiệm cho chung cư 2 phòng ngủ

Giải pháp trọn gói nhà thông minh trải nghiệm cho chung cư 2 phòng ngủ

Gói nhà thông minh trải nghiệm sử dụng công nghệ WIFI dành cho Chung cư 2 phòng ngủ, sản phẩm của chúng tôi gồm có các công tắc cảm ứng thông minh viền vàng bo cong, sang trọng, thay thế toàn bộ công tắc cơ truyền thống. Hệ thống điều khiển từ xa thông minh và Camera giám sát.

Giải pháp trọn gói Nhà phố cơ bản có 2 tầng 3 phòng ngủ

Giải pháp trọn gói Nhà phố cơ bản có 2 tầng 3 phòng ngủ

Gói Nhà phố cơ bản có sử dụng công nghệ Wifi dành cho nhà có 2 tầng 3 phòng ngủ, sản phẩm của chúng tôi gồm có các công tắc cảm ứng thông minh, thay thế toàn bộ công tắc cơ truyền thống, giải pháp an ninh, cảm biến, camera, điều khiển điều hòa, máy bơm tự động,…

Giải pháp trọn gói nhà thông minh Cơ bản cho chung cư 3 phòng ngủ

Giải pháp trọn gói nhà thông minh Cơ bản cho chung cư 3 phòng ngủ

Gói nhà thông minh Cơ bản sử dụng công nghệ WIFI dành cho chung cư có 3 phòng ngủ, sản phẩm của chúng tôi gồm có các công tắc cảm ứng thông minh, thay thế toàn bộ công tắc cơ truyền thống. Hệ thống điều khiển từ xa thông minh và Camera giám sát.

Giải pháp trọn gói nhà thông minh Luxury cho chung cư 3 phòng ngủ

Giải pháp trọn gói nhà thông minh Luxury cho chung cư 3 phòng ngủ

Gói Nhà thông minh Luxury sử dụng công nghệ BLUETOOTH MESH dành cho chung cư 3 phòng ngủ, sản phẩm của chúng tôi gồm có các công tắc cảm ứng thông minh Premium viền vàng bo cong, mặt lõm sang trọng, thay thế toàn bộ công tắc cơ truyền thống. Hệ thống điều khiển từ xa thông minh và Camera giám sát.

Giải pháp trọn gói Nhà phố Luxury có 3 tầng 3 phòng ngủ

Giải pháp trọn gói Nhà phố Luxury có 3 tầng 3 phòng ngủ

Gói Nhà phố Luxury có sử dụng công nghệ Bluetooth Mesh dành cho nhà có 3 tầng 3 phòng ngủ, sản phẩm của chúng tôi gồm có các công tắc cảm ứng thông minh, thay thế toàn bộ công tắc cơ truyền thống, giải pháp an ninh, cảm biến, camera, điều khiển điều hòa, máy bơm tự động,…

Giải pháp trọn gói nhà thông minh Cao cấp cho chung cư 4 phòng ngủ

Giải pháp trọn gói nhà thông minh Cao cấp cho chung cư 4 phòng ngủ

Gói nhà thông minh Cao cấp cho chung cư 4 phòng ngủ sử dụng công nghệ BLUETOOTH MESH, sản phẩm của chúng tôi gồm có các công tắc cảm ứng thông minh, thay thế toàn bộ công tắc cơ truyền thống, full giải pháp kết hợp hệ thống an ninh, cửa cuốn.

Giải pháp trọn gói Nhà phố cao cấp có 3 tầng 3 phòng ngủ

Giải pháp trọn gói Nhà phố cao cấp có 3 tầng 3 phòng ngủ

Gói Nhà phố cao cấp có sử dụng công nghệ BLUETOOTH MESH dành cho nhà có 3 tầng 3 phòng ngủ, sản phẩm của chúng tôi gồm có các công tắc cảm ứng thông minh, thay thế toàn bộ công tắc cơ truyền thống, giải pháp an ninh, cảm biến, camera, điều khiển điều hòa, máy bơm tự động,…

Giải pháp trọn gói Biệt thự sân vườn Luxury cho nhà 3 tầng, 4 phòng ngủ

Giải pháp trọn gói Biệt thự sân vườn Luxury cho nhà 3 tầng, 4 phòng ngủ

Gói Biệt thự sân vườn Luxury sử dụng công nghệ BLUETOOTH MESH dành cho Biệt thự 3 tầng có 4 phòng ngủ, sản phẩm của chúng tôi gồm có các công tắc cảm ứng thông minh Premium viền vàng bo cong, mặt lõm sang trọng, thay thế toàn bộ công tắc cơ truyền thống, full giải pháp kết hợp hệ thống an ninh cửa cuốn, camera,…

Giải pháp trọn gói Biệt thự sân vườn cao cấp 2 tầng, 3 phòng ngủ

Giải pháp trọn gói Biệt thự sân vườn cao cấp 2 tầng, 3 phòng ngủ

Gói Biệt thự sân vườn cao cấp sử dụng công nghệ BLUETOOTH MESH dành cho Biệt thự sân vườn có 2 tầng, 3 phòng ngủ, sản phẩm của chúng tôi gồm có các công tắc cảm ứng thông minh Premium viền vàng bo cong, mặt lõm sang trọng, thay thế toàn bộ công tắc cơ truyền thống kết hợp giải pháp an ninh cửa cuốn.

Giải pháp trọn gói Tòa lâu đài cao cấp cho nhà 3 tầng, 5 phòng ngủ

Giải pháp trọn gói Tòa lâu đài cao cấp cho nhà 3 tầng, 5 phòng ngủ

Gói Tòa lâu đài cao cấp sử dụng công nghệ BLUETOOTH MESH dành cho lâu đài 3 tầng có 5 phòng ngủ, sản phẩm của chúng tôi gồm có các công tắc cảm ứng thông minh, thay thế toàn bộ công tắc cơ truyền thống kết hợp full giải pháp, cùng hệ thống an ninh camera, cửa cuốn, cổng tự động, rèm thông minh, …