IPC

07-01-2013

IPC - IP Camera hay Camera IP là một dạng camera có khả năng tương tác trực tiếp hoặc gián tiếp với môi trường Internet để truyền hình ảnh đến người dùng từ xa.

Quay lại