IKxx

12-01-2024

Chỉ số IK (Ingress Protection code) đo đạc mức độ chống va đập của vật liệu, thiết bị điện và điện tử trong môi trường làm việc. Chỉ số này được sử dụng để chỉ độ bảo vệ của một thiết bị chống lại va đập, tác động từ bên ngoài và chống đâm xuyên.

Giá trị thấp nhất là IK01 và giá trị cao nhất là IK10, thể hiện khả năng chống đập và va đập của một sản phẩm. Đây là thông số quan trọng khi lựa chọn các thiết bị chiếu sáng cho các khu vực công cộng, nhà xưởng và các khu vực có nguy cơ va đập cao.

Cấp độ IK Năng lượng va đập (Joule)
IK00  *
IK01 0.15
IK02  0.2   
IK03  0.35 
IK04 0.5 
IK05 0.7 
IK06 1
IK07
IK08
IK09 10 
IK10 20

Ví dụ: Một thiết bị điện có chỉ số **IK08** có nghĩa là nó có thể chịu được một va đập có năng lượng là **5 Joule**.

Chỉ số IK là một thông tin quan trọng khi chọn mua thiết bị điện, đặc biệt là trong các môi trường có yêu cầu cao về an toàn và bảo vệ. Chúng ta nên tìm hiểu kỹ chỉ số này để có thể sử dụng thiết bị điện hiệu quả và lâu dài.

Quay lại