HSBLC

19-10-2013

HSBLC là từ viết tắt của Highlight Suppression Back Light Compensation, Cũng tương tự như BLC, chức năng này sẽ điều khiển độ sáng thích hợp bằng cách lựa chọn và làm sáng mảng tối. Do đó, Camera có thể đọc được biển số từ bất kỳ chiếc xe trong khoảng cách 25 feet (tương đương 7.5 mét) trong điều kiện ánh sáng mạnh như đèn pha hay tốc độ cao.

Ví dụ minh họa cho HSBLC

Quay lại