HLC

27-05-2013

HLC là từ viết tắt của High Light Compenstation, Chức năng này của Camera CCTV sẽ loại bỏ các tác động của nguồn sáng mạnh (như đèn pha xe hơi) gây ra hiệu ứng sáng quá mức đối với hình ảnh. Các vùng sáng quá mức sẽ bị thay bằng một mặt nạ đơn sắc.

Một ví dụ về chức năng HLC của Camera CCTV

Chức năng HLC sẽ hữu dụng đối với một số hệ thống nhận dạng như: Bãi giữ xe, Cổng ra vào...

High Light Compenstation, eliminates the effect of strong spot light sources (such as car headlights) that normally cause excessive brightness of the picture. The blocked high-light areas of the picture are covered up with the monochromatic mask. The HLC function is usefull e.g in licenses plates recognition systems.

Quay lại