dB

15-10-2013

Decibel là một đơn vị hàm logarit, viết tắt là dB, được dùng trong các lĩnh vực vật lý, điện tử.

Tầm nghe của chúng ta khoảng từ 0 đến 125 dB. Dưới 40 dB thì nghe rất khó còn trên 105 dB thì tai sẽ bị đau đớn và trên 115 dB trong khoảng thời gian dài thì sẽ bị điếc vĩnh viễn. Có 2 cách tính dB: một dựa trên sự so sánh về điện áp và một dựa trên sự so sánh về công suất. Đừng nhầm lẫn giữa 2 cách này vì chúng hoàn toàn khác nhau.

Dựa trên sự so sánh về điện áp:
Công thức tính dB = 20 Log U1/U2. Thí dụ: Cho tần số 1 KHz biên độ 1V RMS ở ngõ vào một ampli và đo được 20V RMS ở ngõ ra. Sau đó, để kiểm tra bandwidth của amply, ta tăng tần số lên 20 KHz (vẫn giữ biên độ 1V RMS) và đo được ở ngõ ra là 10V RMS ta sẽ thấy sự giảm tính theo dB là: 20 Log 20/10 = 6dB

Dựa trên sự so sánh về công suất:
Công thức tính dB = 10 LOG P1/P2 Thí dụ: Một ampli cung cấp cho một loa (8 ohm) một công suất là 50 watt. Nếu ta đổi một loa khác và có được một công suất là 100 watt. Vậy khác biệt = 10 Log 100/50 = 3 dB vậy ta nói công suất tăng thêm 3 dB Áp dụng thực tế: Bạn muốn mua loa và đang quan tâm đến vấn đề độ nhạy và lo lắng không biết cái loa của mình có phù hợp công suất với cái ampli hay không? Hãy giả định một số điều mà có lẽ nó đúng với mọi người: âm lượng tối đa để nghe nhạc là 102 dB. Đây là mức rất lớn và rất rộng rãi cho những người nghe hi-end. Nếu bạn có 1 cái loa với độ nhạy 82 dB/w/m thì bạn sẽ cần sự khuyếch đại thêm 20 dB tức là một ampli tối thiểu 100 watt (theo bảng trên) Nếu độ nhạy loa là 90 dB/w/m thì bạn sẽ cần sự khuyếch đại thêm 12 dB tức là một ampli công suất 15,8 watt. Và một loa 93 dB/w/m cần một ampli công suất 7.95 watt

Quay lại