AWB

26-05-2013

AWB là từ viết tắt của Automatic White Balance nghĩa là tự cân bằng ánh sáng trắng. Chức năng này sẽ tự động điều chỉnh màu sắc của hình ảnh do Camera CCTV thu lại để duy trì chất lượng tốt nhất cho hình ảnh.

Chức năng AWB làm tăng chất lượng hình ảnh.

The automatic white balance setting controls the automatic adjustment of the light source's color temperature, wich will adjust the picture's color to maintain the best image.

Quay lại