ANR

27-12-2023

ANR là tính năng đặc biệt trên đầu ghi NVR (Network Video Recorder) với tính năng này hệ thống có thể tự động lưu trữ dữ liệu trên thẻ nhớ của camera IP, khi hệ thống bị mất kết nối mạng. Sau khi kết nối được khôi phục lại, NVR sẽ tự động lấy dữ liệu lưu trữ trên camera và lưu vào nối tiếp trong hệ thống. Đồng thời với dự liệu mới được thụ nhận tại thời điểm hiện tại của Camera.

 

Quay lại