Ah

22-10-2013

Ampe giờ (ký hiệu Ah, A·h, hoặc A h) là đơn vị điện lượng ngoài hệ SI. Thường dùng Ah để đo điện lượng của các bộ ắc quy. 1 Ah là điện lượng do dòng điện một chiều cường độ 1 A tải đi trong một giờ; 1 Ah = 3 600 C (Coulomb).

1 mili ampe giờ (mAh) = 0.001 ampe giờ (Ah)

Quay lại