AGC

15-10-2013

Automatic gain control (AGC) là một kỹ thuật được tìm thấy trong nhiều thiết bị điện tử. Là chức năng tự điều chỉnh tín hiệu đầu ra với mức độ phù hợp với một khối lượng tín hiệu đầu vào cao hơn hoặc thấp hơn bình thường, tạo điều kiện cho các vi mạch làm việc tốt hơn.

Ví dụ: không có AGC (AGC Off) âm thanh phát ra từ một máy thu radio AM sẽ thay đổi đến một mức độ cực từ yếu đến một tín hiệu mạnh mẽ, AGC có hiệu quả làm giảm khối lượng nếu tín hiệu mạnh mẽ và làm tăng nó khi tín hiệu yếu.

Để tìm hiểu sâu hơn về cách thức hoạt động cũng như ứng dụng của kỹ thuật này, chúng ta có thể tham khảo nguồn từ Wikipedia

Quay lại