Màn hình máy chiếu Tripod DALITE-84 #001088

1,150,000

Màn hình dùng cho máy chiếu loại chân đứng 60”
 TRIPOD DALITE (60’’ x 60’’) 1:1
 Kích thước (dimensions) 1.52x1.52m
 Đường chéo (diagonal) 84”