Màn hình chiếu điện DALITE-300R #001107

42,800,000

Màn hình điện dùng cho máy chiếu 300”
 ELECTRIC DALITE (240” x 180”) 4:3
 Kích thước (dimensions) 6.10x4.57m
 Đường chéo (diagonal) 300”