Màn hình máy chiếu Tripod DALITE-150R #001094

3,500,000

Màn hình dùng cho máy chiếu loại chân đứng 150”
 TRIPOD DALITE (120’’ x 90’’) 4:3
 Kích thước (dimensions) 3.05x2.25m
 Đường chéo (diagonal) 150”