Màn hình máy chiếu Tripod DALITE-120R #001092

1,800,000

Màn hình dùng cho máy chiếu loại chân đứng 120”
 TRIPOD DALITE (96’’ x 72’’) 4:3
 Kích thước (dimensions) 2.44x1.83m
 Đường chéo (diagonal) 120”