Màn hình máy chiếu Tripod DALITE-100R #001090

1,500,000

Màn hình dùng cho máy chiếu loại chân đứng 100”
 TRIPOD DALITE (84’ x 63’’) 4:3
 Kích thước (dimensions) 2.13x1.60m
 Đường chéo (diagonal) 100”