Màn hình máy chiếu Tripod DALITE-100 #001089

1,250,000

Màn hình dùng cho máy chiếu loại chân đứng 70”
 TRIPOD DALITE (70’’ x 70’’) 1:1
 Kích thước (dimensions) 1.78x1.78m
 Đường chéo (diagonal) 100”