Màn hình máy chiếu treo tường DALITE-84 #001081

900,000

Màn hình dùng cho máy chiếu loại treo tường 60”
 WALL DALITE (60’’ x 60’’) 1:1
 Kích thước (dimensions) 1.52x1.52m
 Đường chéo (diagonal) 84”