Màn hình máy chiếu treo tường DALITE-150R #001087

2,936,000

Màn hình dùng cho máy chiếu loại treo tường 150”
 WALL DALITE (120’’ x 90’’) 4:3
 Kích thước (dimensions) 3.05x2.25m
 Đường chéo (diagonal) 150”