Màn hình máy chiếu treo tường DALITE-136 #001086

1,956,000

Màn hình dùng cho máy chiếu loại treo tường 96”x96”
 WALL DALITE (96’’ x 96’’) 1:1
 Kích thước (dimensions) 2.44x2.44m
 Đường chéo (diagonal) 136”