Màn hình máy chiếu treo tường DALITE-120R #001085

1,845,000

Màn hình dùng cho máy chiếu loại treo tường 120”
 WALL DALITE (96’’ x 72’’) 4:3
 Kích thước (dimensions) 2.44x1.83m
 Đường chéo (diagonal) 120”