Màn hình máy chiếu treo tường DALITE-120 #001084

1,736,000

Màn hình dùng cho máy chiếu loại treo tường 84x84
 WALL DALITE (84’’ x 84’’) 1:1
 Kích thước (dimensions) 2.13x2.13m
 Đường chéo (diagonal) 120”