Màn hình máy chiếu treo tường DALITE-100R #001083

1,215,000

Màn hình dùng cho máy chiếu loại treo tường 100”
 WALL DALITE (84’’ x 63’’) 4:3
 Kích thước (dimensions) 2.13x1.60m
 Đường chéo (diagonal) 100”