Màn hình máy chiếu treo tường DALITE-100 #001082

1,100,000

Màn hình dùng cho máy chiếu loại treo tường 70”
 WALL DALITE (70’’ x 70’’) 1:1
 Kích thước (dimensions) 1.78x1.78m
 Đường chéo (diagonal) 100”