Màn hình chiếu điện DALITE-136 #001099

3,400,000

Màn hình điện dùng cho máy chiếu 96”x96”
 ELECTRIC DALITE (96’’ x 96’’) 1:1
 Kích thước (dimensions) 2.44x2.44m
 Đường chéo (diagonal) 136”