Màn hình chiếu điện DALITE-120 #001097

2,980,000

Màn hình điện dùng cho máy chiếu 84x84
 ELECTRIC DALITE (84’’ x 84’’) 1:1
 Kích thước (dimensions) 2.13x2.13m
 Đường chéo (diagonal) 120”