Màn hình chiếu điện DALITE-100R #001096

2,750,000

Màn hình điện dùng cho máy chiếu 100”
 ELECTRIC DALITE (84’’ x 63’’) 4:3
 Kích thước (dimensions) 2.13x1.60m
 Đường chéo (diagonal) 100”