Màn hình chiếu điện DALITE-100 #001095

2,550,000

Màn hình điện dùng cho máy chiếu 70”
 ELECTRIC DALITE (70’’ x 70’’) 1:1
 Kích thước (dimensions) 1.78x1.78m
 Đường chéo (diagonal) 100”