Chuông báo động mở rộng HIKVISION DS-PMA-WBELL #001513

1,690,000

Chuông báo động mở rộng
Khoảng cách kết nối không dây (lên đến 800m trong môi trường lý tưởng)