Thiết bị chuyển từ VGA sang VIDEO Questek QTA-106 #000111

Đầu vào: VGA in
Đầu ra: VGA out, Video out, Svideo out
Các hỗ trợ khác: 1 nut menu, 1 zoom, lên, xuống, trái, phải