Ống kính máy chiếu Panasonic ET-DLE350 #001065

52,800,000

Mid-Long Throw Zoom Lens 3.8-5.7:1