Ống kính máy chiếu Panasonic ET-DLE150 #001066

57,500,000

Short-Mid Throw Zoom Lens 1.3-2.0:1