Nguồn 12V6A dành cho đầu ghi hình, Jack BNC + Micro #000115

Nguồn 12V-6A chuyên dụng cho đầu ghi hình