Đầu đọc, thiết lập vân tay DAHUA DHI-ASM102(V2) #000803

3,708,000

- Giao tiếp USB với máy tính.
- Không dùng nguồn phụ