Box âm tường cho chuông cửa VTO2202F-P DAHUA VTM114 #000838

660,000

Box gắn âm tường cho DHI-VTO2202F-P

> Chất liệu nhôm đúc: ADC12
> Kích thước (Mặt trước) : 128.9mm × 162.9mm × 34.5mm (5.08" × 6.42" × 1.36")
> Kích thước (Mặt sau) : 123.0mm × 157.0mm × 35.0mm (4.84" × 6.18" × 1.38")
> Kích thước lỗ tường: Từ 113.0mm × 149.0mm × 35.0mm (4.45" × 5.87" × 1.38") đến dưới 123.0mm × 157.0mm × 35.0mm (4.84"×6.18"×1.38")