Barie tay đòn dạng gập DAHUA #000518

Barie tay đòn dạng gập 1.5m (tùy chọn 2m, 2.5m)

. Có thể tùy chọn dạng nâng hoặc gập 1/2 tùy điều kiện lắp đặt