Danh Mục
(0292) 3527 057

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

8:00 am - 05:30 pm

Frame Relay


Dịch vụ Frame Relay là một dịch vụ truyền thông theo phương thức chuyển mạch khung tốc độ cao lên đến 45Mbps, thời gian trễ gói thông tin thấp, do đó hiệu suất truyền thông tin khá cao.

Dịch vụ Frame Relay do VDC cung cấp phạm vi toàn quốc và quốc tế.

Giới thiệu chi tiết

2.1. Đặc điểm công nghệ
- Frame Relay là công nghệ mạng diện rộng (WAN), có khả năng tích hợp và hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau như X.25, TCP/IP, SNA/IBM, và ATM.
- Truyền thông tốc độ cao, độ tin cậy cao, độ trễ thấp: được nhà cung cấp dịch vụ Frame Relay cam kết tốc độ CIR (Committed Information Rate)
- Truyền thông tin giữa các điểm cuối người dùng dựa trên cơ chế mạch ảo PVC (Permanent Virtual Circuit) và SVC (Switched Virtual Circuit).
- Xử lý tách ghép kênh ở lớp 2 của mô hình OSI (do tổ chức ISO định nghĩa).
- Mỗi VC được gán một địa chỉ cục bộ (trong khoảng 16-1007) gọi là DLCI (Data Link Connection Identifier).
- Dễ dàng thực hiện việc truyền thông theo các mô hình kết nối mạng điểm-điểm (point-to-point) vàđiểm-đa điểm (point-to-multi points).
- Kiểm soát tốt vấn đề nghẽn mạng thông qua cơ chế FECN/ BECN và DE.

- Giảm nhiễu trên đ­ường truyền và chất lư­ợng dịch vụ QoS (Quality of Service) cao hơn so với các công nghệ truyền thông khác.
- Các thành phần của mạng Frame Relay:
    + Thiết bị mạng (internetwork device): router hoặc bridge.
    + Giao tiếp DTE/DCE (DTE/DCE interface) : V.35, RS-449, X21
    + Thiết bị truy nhập WAN : CSU/DSU.
    + Access line
    + Tổng đài Frame Relay.
2.2. Dịch vụFrame Relay VDC cung cấp có những đặc điểm chính nhưsau:
- Đăng ký dịch vụ “một cửa” – One-Stop-Shop. Đáp ứng mọi nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp.
- Giao dịch cung cấp dịch vụ trên toàn quốc.
- Phạm vi cung cấp dịch vụ: trong nước và quốc tế.
- Được hỗ trợ dịch vụ 24/24 giờ, 7 ngày/ tuần.
2.3. Lợi ích cho người dùng – Các giải pháp ứng dụng:
- Ứng dụng đa dạng, dễ dàng: truyền thông tin tích hợp data, voice và video phù hợp với nhiều yêu cầu khác nhau của các tổ chức, doanh nghiệp.
- Chất lượng cao: hiệu suất truyền thông cao, được nhà cung cấp dịch vụ cam kết về chất lượng dịch vụ thông qua CIR (Committed Information Rate).
- Chi phí thấpso với việc sử dụng đường truyền leased-lines khi thiết lập mạng diện rộng (WAN) truyền thông điểm-điểm và điểm-đa điểm, trong nước và quốc tế. Đặc biệt chi phí đầu tư càng giảm khi mở rộng mạng với số lượng điểm kết nối tăng.
- An toàn và bảo mật: truyền thông tin với độ tin cậy cao và bảo mật hơn khi truyền thông tin trên các mạch ảo Frame Relay.
3. Mô hình sửdụng dịch vụ

alt

TIN LIÊN QUAN