DVR

14-01-2012

DVR (Digital Video Recoder) Tạm gọi là Đầu ghi hình kỹ thuật số, là một thiết bị hỗ trợ lưu trữ lại dữ liệu hình ảnh dùng cho hệ thống camera quan sát (camera an ninh),

Nếu bạn cần lưu lại các đoạn video để phòng khi cần thiết phải xem lại thì đây là một thiết bị rất hữu ích cho bạn. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng Card ghi hình và phần mềm cần thiết để lưu trữ trực tiếp vào máy tính mà không thông qua DVR.

Quay lại