CMS

22-10-2013

CMS là từ viết tắt của Camera Management System (Hệ thống quản lý Camera). Đây là một phần mềm thường dùng để xem hình ảnh Camera thu được trên máy vi tính (PC). Có thể hỗ trợ người dùng quản lý đồng thời nhiều Camera và Đầu ghi hình kỹ thuật số (DVR).

Ngoài ra CMS cũng được sử dụng cho nhiều hệ quản trị khác: ví dụ Content Management System...

Quay lại