Màn hình chiếu điện DALITE-150R #001100

4,390,000

Màn hình điện dùng cho máy chiếu 150”
 ELECTRIC DALITE (120” x 90”) 4:3
 Kích thước (dimensions) 3.05x2.29m
 Đường chéo (diagonal) 150”