Màn hình chiếu điện DALITE-120R #001098

3,300,000

Màn hình điện dùng cho máy chiếu 120”
 ELECTRIC DALITE (96’’ x 72’’) 4:3
 Kích thước (dimensions) 2.44x1.83m
 Đường chéo (diagonal) 120