Danh Mục
(0292) 3527 057

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

8:00 am - 05:30 pm

Thiết bị văn phòng

Màn chiếu điện 100"

Màn hình chiếu

 • Màn chiếu điện có Remote 100"
 • Kích thước (inch): 70"x70"
 • Kích thước (cm): 180x180
Màn chiếu điện 120"

Màn hình chiếu

 • Màn chiếu điện có Remote 120"
 • Kích thước (inch): 84"X84"
 • Kích thước (cm): 213x213
Màn chiếu điện 120"

Màn hình chiếu

 • Màn chiếu điện có Remote 120"
 • Kích thước (inch): 96"x72"
 • Kích thước (cm): 240x180
Màn chiếu điện 135"

Màn hình chiếu

 • Màn chiếu điện có Remote 135"
 • Kích thước (inch): 96"x96"
 • Kích thước (cm): 240x240
Màn chiếu điện 150"

Màn hình chiếu

 • Màn chiếu điện có Remote 150"
 • Kích thước (inch): 120"x90"
 • Kích thước (cm): 300x225
Màn chiếu điện 170"

Màn hình chiếu

 • Màn chiếu điện có Remote 170"
 • Kích thước (inch): 120"X120"
 • Kích thước (cm): 300X300
Màn chiếu điện 180"

Màn hình chiếu

 • Màn chiếu điện có Remote 180"
 • Kích thước (inch): 140"x102"
 • Kích thước (cm): 355x260
Màn chiếu điện 200"

Màn hình chiếu

 • Màn chiếu điện có Remote 200"
 • Kích thước (inch): 160"x120"
 • Kích thước (cm): 400x300
Màn chiếu điện 200"

Màn hình chiếu

 • Màn chiếu điện có Remote 200"
 • Kích thước (inch): 144"X144"
 • Kích thước (cm): 360X360
Màn chiếu điện 225"

Màn hình chiếu

 • Màn chiếu điện có Remote 225"
 • Kích thước (inch): 160"X160"
 • Kích thước (cm): 406X406
Màn chiếu điện 250"

Màn hình chiếu

 • Màn chiếu điện có Remote 250"
 • Kích thước (inch): 198"x150"
 • Kích thước (cm): 502x380
Màn chiếu điện 300"

Màn hình chiếu

 • Màn chiếu điện có Remote 300"
 • Kích thước (inch): 236"x177"
 • Kích thước (cm): 600x450
Màn chiếu điện 400"

Màn hình chiếu

 • Màn chiếu điện có Remote 400"
 • Kích thước (inch): 320"X240"
 • Kích thước (cm): 813X610
Màn Chiếu 03 Chân sắt

Màn hình chiếu

 • Màn Chiếu 03 Chân sắt
 • Kích thước (inch): 60"x60"
 • Kích thước (cm): 150x150
Màn 3 chân sắt tròn 84"

Màn hình chiếu

 • Màn Chiếu 03 Chân Tripod Screen
 • Kích thước (inch): 60"x60"
 • Kích thước (cm): 150x150
Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 1801167235 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.Cần Thơ cấp ngày 01/11/2010.