Danh Mục
(0292) 3527 057

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

8:00 am - 05:30 pm

Đầu ghi Ctring

H2004

Đầu ghi hình Analog

 • Đầu ghi hình 4 kênh CTRING-H2004
 • Đầu ghi hình kỹ thuật số 04 kênh hình ảnh và 01 kênh âm thanh
 • Hiển thị và ghi hình realtime, chuẩn nén hình H.264
H2008

Đầu ghi hình Analog

 • Đầu ghi hình kỹ thuật số 08 kênh hình ảnh và 01 kênh âm thanh,
 • Hiển thị realtime D1, ghi hình realtime CIF, chuẩn nén hình H.264
 • Tích hợp ngõ VGA, USB Backup,RS485, 01 spot, 02 alarm, RJ45.
H2016

Đầu ghi hình Analog

 • Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh hình ảnh và 01 kênh âm thanh
 • Hiển thị realtime D1, ghi hình realtime CIF, chuẩn nén hình H.264
 • Tích hợp ngõ VGA, USB Backup,RS485, 01 spot, 02 alarm, RJ45.
H3004

Đầu ghi hình Analog

 • Đầu ghi hình kỹ thuật số 04 kênh hình ảnh và 01 kênh âm thanh
 • Hiển thị realtime D1, ghi hình realtime CIF, chuẩn nén hình H.264
 • Tích hợp ngõ VGA, USB Backup,RS485, 01 spot, 04 alarm, RJ45, 02 khe cắm ổ cứng + 01 khe cắm DVD-RW
H3008

Đầu ghi hình Analog

 • Đầu ghi hình 4 kênh CTRINGH3008
 • Đầu ghi hình kỹ thuật số 08 kênh hình ảnh và 01 kênh âm thanh
 • Hiển thị realtime D1, ghi hình realtime CIF, chuẩn nén hình H.264
H3016

Đầu ghi hình Analog

 • Đầu ghi hình 4 kênh CTRING- H3016
 • Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh hình ảnh và 01 kênh âm thanh
 • Hiển thị realtime D1, ghi hình realtime CIF
S3004

Đầu ghi hình Analog

 • Đầu ghi hình 4 kênh CTRING- S3004
 • Đầu ghi hình kỹ thuật số 04 kênh hình ảnh và âm thanh, hiển thị realtime D1
 • Ghi hình realtime CIF, chuẩn nén hình H.264, tích hợp ngõ VGA
S3008

Đầu ghi hình Analog

 • ĐẦU GHI HÌNH CAMERA 8 KÊNH CTRING S3008.
 • Đầu ghi hình kỹ thuật số 08 kênh hình ảnh và âm thanh, hiển thị realtime D1, ghi hình realtime CIF
 • Chuẩn nén hình H.264, tích hợp ngõ VGA, USB Backup,RS- 485, 03 spot, 08 alarm, RJ- 45, 03 khe cắm ổ cứng + 01 khe cắm DVD-RW
S3016

Đầu ghi hình Analog

 • ĐẦU GHI HÌNH CAMERA 16 KÊNH CTRING S3016.
 • Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh hình ảnh và âm thanh, hiển thị realtime D1, ghi hình realtime CIF
 • Chuẩn nén hình H.264, tích hợp ngõ VGA, USB Backup,RS- 485, 03 spot, 16 alarm, RJ- 45, 03 khe cắm ổ cứng + 01 khe cắm DVD-RW
V5016

Đầu ghi hình Analog

 • Đầu ghi hình kỹ thuật số V5016
 • 16 kênh hình ảnh và âm thanh
 • Hiển thị realtime D1, ghi hình realtime CIF
CK1204

Đầu ghi hình Analog

 • Đầu ghi hình CTRING CK1204
 • 04 kênh hình ảnh, 04 kênh âm thanh
 • Ghi hình Realtime 960H
CK1208

Đầu ghi hình Analog

 • Đầu ghi hình CTRING CK1208
 • 08 kênh hình ảnh, 08 kênh âm thanh
 • Ghi hình Realtime 960H
CK1316

Đầu ghi hình Analog

 • Đầu ghi hình CTRING CK1316
 • 16 kênh hình ảnh, 16 kênh âm thanh
 • Ghi hình Realtime 960H
CK3304

Đầu ghi hình Analog

 • Đầu ghi hình CTRING CK3304
 • 04 kênh hình ảnh, 04 kênh âm thanh
 • Ghi hình Realtime 960H
CK3308

Đầu ghi hình Analog

 • Đầu ghi hình CTRING CK3308
 • 08 kênh hình ảnh, 08 kênh âm thanh
 • Ghi hình Realtime 960H
Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 1801167235 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.Cần Thơ cấp ngày 01/11/2010.