Danh Mục
(0292) 3527 057

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

8:00 am - 05:30 pm

Camera Questek AHD

QTX-8080AHD

Camera Chống Cháy Nổ

 • Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel
 • Độ phân giải: HD 960P (1280 x 960) 
 • Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500-700 mét, không bị delay hình ảnh.
QTX-510AHD

Camera Questek AHD

 • Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel
 • Độ phân giải: HD 960P (1280 x 960) 
 • Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500-700 mét, không bị delay hình ảnh.
QTX-2612AHD

Camera Questek AHD

 • Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel
 • Độ phân giải: HD 960P (1280 x 960) 
 • Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500-700 mét, không bị delay hình ảnh.
QTX-2611AHD

Camera Questek AHD

 • Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel
 • Độ phân giải: HD 720P (1280 x 720) 
 • Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500-700 mét, không bị delay hình ảnh.
QTX-3602AHD

Camera Questek AHD

 • Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel
 • Độ phân giải: HD 960P (1280 x 960) 
 • Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500-700 mét, không bị delay hình ảnh.
QTX-3601AHD

Camera Questek AHD

 • Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel
 • Độ phân giải: HD 720P (1280 x 720) 
 • Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500-700 mét, không bị delay hình ảnh.
QTX-3703AHD

Camera Questek AHD

 • Cảm biến hình ảnh: 2 Megapixel
 • Độ phân giải: HD 1080P (1920 x 1080) 
 • Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500-700 mét, không bị delay hình ảnh.
QTX-3702AHD

Camera Questek AHD

 • Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel
 • Độ phân giải: HD 960P (1280 x 960) 
 • Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500-700 mét, không bị delay hình ảnh.
QTX-3701

Camera Questek AHD

 • Cảm biến hình ảnh: 1 Megapixel
 • Độ phân giải: HD 720P (1280 x 720) 
 • Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500-700 mét, không bị delay hình ảnh.
QTX-2123AHD

Camera Questek AHD

 • Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel
 • Độ phân giải: HD 1080P (1920 x 1080) 
 • Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500-700 mét, không bị delay hình ảnh.
QTX-4192AHD

Camera Questek AHD

 • Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel
 • Độ phân giải: HD 960P (1280 x 960) 
 • Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500-700 mét, không bị delay hình ảnh.
QTX-4191AHD

Camera Questek AHD

 • Cảm biến hình ảnh: 1 Megapixel
 • Độ phân giải: HD 720P (1280 x 720) 
 • Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500-700 mét, không bị delay hình ảnh.
QTX-4163AHD

Camera Questek AHD

 • Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel
 • Độ phân giải: HD 1080P (1920 x 1080) 
 • Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500-700 mét, không bị delay hình ảnh.
QTX-242AHD

Camera Questek AHD

 • Cảm biến hình ảnh:HD 960p OV  image sensor ( 1.3 Megapixel )
 • Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500-700m ,không bị delay hình ảnh . 
 • Độ phân giải:  HD (1280 x 960) 1.3 MP                                                
QTX-252AHD

Camera thân lớn ngoài trời

 • Cảm biến hình ảnh:HD 960p OV  image sensor ( 1.3 Megapixel )
 • Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500-700m ,không bị delay hình ảnh
 • Độ phân giải:  HD (1280 x 960) 1.3 MP
Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 1801167235 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.Cần Thơ cấp ngày 01/11/2010.