Danh Mục
(0292) 3527 057

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

8:00 am - 05:30 pm

Tên file Chi tiết Download
CMS 905HW (iSmartViewPro) CMS đầu ghi camera IP 905HW ( ISmartviewpro ) Tải xuống
CMS 9000IP Series CMS đầu ghi camera IP 9000IP Series V3.1 (2015-10-26) Tải xuống
CMS QTX-9000KIP CMS đầu ghi camera IP QTX-9000KIP Tải xuống
CMS 905HW/921IP CMS đầu ghi Camera IP QTX-905HW/921IP Tải xuống
VMS V4.06 VMS V4.06 Tải xuống
CMS QTC 905W/906W CMS đầu ghi amera IP QTC-905/905W/906/906W (Mới) Tải xuống
IWizard WIN Iwizard - Phần mềm tìm & cấu hình IP55x, IP60x, (Windows) Tải xuống
IWizard MAC Iwizard - Phần mềm tìm & cấu hình IP55x, IP60x, (Mac OS) Tải xuống
QTC Client (Cũ) IP Cam Client - Quản lý nhiều camera IP QTC-905/906 Tải xuống
CMS IP QV CMS IP Camera QV-IP5x/IP60x/IP540x/ỊP570x  V2.0 Tải xuống