Danh Mục
(0292) 3527 057

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

8:00 am - 05:30 pm

NR


NR viết tắt của Noise Reduction, là một chức năng giảm nhiễu để cải thiện chất lượng hình ảnh của Camera CCTV. Đặc biệt, nó làm giảm một số hiệu ứng được tạo ra trong những điều kiện ánh sáng thấp hay trong các khu vực dễ bị nhiễu.

Chức năng giảm nhiễu Noise Reduction làm giảm những

Noise Reduction is a function that reduces the image noise in order to improve the image quality of the camera. In particular, it reduces the noise wich is generated under low-brightness shooting conditions and other high-gain states.