Danh Mục
(0292) 3527 057

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

8:00 am - 05:30 pm

IP Camera


Camera IP là một dạng camera có khả năng tương tác trực tiếp hoặc gián tiếp với môi trường Internet để truyền hình ảnh đến người dùng từ xa.

 

Sự khác nhau cơ bản nhất của Camera thông thường và Camera IP là:
Camera IP có khả năng chạy trực tiếp trên mạng ( chuẩn giao diện cứng RJ45 ) còn camera thông thường thì không thực hiện được việc này, nếu một camera thông thường muốn đưa lên mạng thì phải kết nối thông qua thiết bị trung gian là Camera Server hoặc máy tính.