Danh Mục
(0292) 3527 057

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7

8:00 am - 05:30 pm

Góc mở của ống kính


Khi chúng ta thiết kế một hệ thống camera giám sát, việc chọn ống kính rất quan trọng. Việc chọn ống kính quyết định đến vùng và khoảng cách cần quan sát.

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn bảng thông số quy đổi để xác định được diện tích của vùng quan sát (góc mở của ống kính)

Cảm biến

Ống kính

Góc ngang

Góc dọc

Góc chéo

1/4” CCD

2.8mm

65°28′

51°28′

77°34′

3.5mm

54°25′

42°11′

65°28′

4mm

48°27′

37°17′

58°42′

4.8mm

41°06′

31°25′

50°13′

6mm

33°23′

25°21′

41°06′

8mm

25°21′

19°09′

31°25′

12.5mm

16°23′

12°19′

20°24′

16mm

12°50′

9°38′

16°00′

17mm

12°05′

9°04′

15°04′

25mm

8°14′

6°10′

10°17′

35mm

5°53′

4°25′

7°21′

50mm

4°07′

3°05′

5°09′

75mm

2°44′

2°03′

3°26′

8.5-51mm

23°54′ ~ 4°02′

18°02′ ~ 3°01′

29°39′ ~ 5°03′

12.5-75mm

16°23′ ~ 2°44′

12°19′ ~ 2°03′

20°24′ ~ 3°26′

11-110mm

18°35′ ~ 1°52′

13°59′ ~ 1°24′

23°07′ ~ 2°20′

16-160mm

12°50′ ~ 1°17′

9°38′ ~ 0°58′

16°00′ ~ 1°36′1/3” CCD

2.8mm

81°12′

65°28′

93°56′

3.5mm

68°52′

54°25′

81°12′

4mm

61°55′

48°27′

73°44′

4.8mm

53°07′

41°06′

64°00′

6mm

43°36′

33°23′

53°07′

8mm

33°23′

25°21′

41°06′

12.5mm

21°44′

16°23′

26°59′

16mm

17°03′

12°50′

21°14′

17mm

16°04′

12°05′

20°00′

25mm

10°58′

8°14′

13°41′

35mm

7°50′

5°53′

9°47′

50mm

5°29′

4°07′

6°52′

75mm

3°39′

2°44′

4°34′

8.5-51mm

31°32′ ~ 5°23′

23°54′ ~ 4°02′

38°52′ ~ 6°43′

12.5-75mm

21°44′ ~ 3°39′

16°23′ ~ 2°44′

26°59′ ~ 4°34′

11-110mm

24°36′ ~ 2°29′

18°35′ ~ 1°52′

30°30′ ~ 3°07′

16-160mm

17°03′ ~ 1°43′

12°50′ ~ 1°17′

21°14′ ~ 2°08′1/2” CCD

2.8mm

97°37′

81°12′

110°00′

3.5mm

84°52′

68°52′

97°37′

4mm

77°19′

61°55′

90°00′

4.8mm

67°22′

53°07′

79°36′

6mm

56°08′

43°36′

67°22′

8mm

43°36′

33°23′

53°07′

12.5mm

28°43′

21°44′

35°29′

16mm

22°37′

17°03′

28°04′

17mm

21°19′

16°04′

26°28′

25mm

14°35′

10°58′

18°10′

35mm

10°26′

7°50′

13°02′

50mm

7°19′

5°29′

9°08′