Tìm kiếm:

Nguồn PB-06

Nguồn tổng Input: AC 110/220V. Output: DC 12V-30A

$ Liên hệ
750 LƯỢT XEM

Nguồn PB-03/04/05

Nguồn tổng Input: AC 220 – 240V/ 50Hz. Output: DC 12V-5A

$ Liên hệ
1,021 LƯỢT XEM

Nguồn PA-005A

Nguồn thường (tốt, có ổn áp, giải nhiệt) Input: AC 220V/ 50Hz. Output: DC 12V-1000mA

$ Liên hệ
754 LƯỢT XEM

Nguồn PA-003A

Nguồn điện tử, ngoài trời (chất lượng cao) Input: AC 220V/ 50Hz. Output: DC 12V-2000mA

$ Liên hệ
4,526 LƯỢT XEM